curso-5

Formació

Formació en Seguretat Alimentària

El R.D. 109/2010 estableix que les empreses del sector alimentari estan obligades per normativa a formar els manipuladors d’aliments en qüestions d’higiene alimentària. Aquest decret trasllada la responsabilitat en matèria de formació al operadors d’empreses alimentàries, que hauran d’acreditar, en les visites de control oficial, que els manipuladors de les empreses han estat correctament formats.


CURSOS:

– Manipuladors d’aliments:

  • Higiene i seguretat alimentària (nivell bàsic i nivell avançat).
  • APPCC I prerequisits.

– Bones pràctiques de fabricació dels productes alimentaris.


COM HO FAIG:

Els cursos impartits s’adapten a la tipologia d’empresa que estiguem tractant i a l’activitat concreta a qual s’adreça. En horaris compatibles amb la feina i amb una durada que dependrà de les necessitats específiques de la formació.

En general els cursos estan estructurats en mòduls formatius i després de cada un d’aquests hi ha una avaluació a través d’uns exercicis dinàmics o d’un formulari.

Formació en Menjabé

Mitjançant xerrades, cursos i tallers, amb el format i contingut adaptat a cada cas, sempre ajustat a les necessitats de cada col·lectiu per tal que la formació donada sigui útil i completa.
  • Xerrada Alimentació saludable (per a públic en general).
  • Composició dels aliments, identificació de nutrients i els seus efectes.
  • Recomanacions nutricionals en les diferents etapes evolutives d’una persona o grup de població.

Formació Menjaesport

Mitjançant xerrades, cursos i tallers, amb el format i contingut adaptat a cada cas, sempre ajustat a les necessitats de cada col·lectiu per tal que la formació donada sigui útil i completa.
  • Xerrada Alimentació saludable (per a públic en general).
  • Composició dels aliments, identificació de nutrients i els seus efectes.
  • Taller de nutrició per esportistes.