SEGURETAT

Seguretat alimentària

Servei d’assessorament i gestió de la seguretat alimentària i formació per a petites empreses agroalimentàries compromeses amb la qualitat, seguretat i legalitat del seu producte.

Segons el marc legislatiu actual, els explotadors de les empreses alimentàries han de garantir, mitjançant  la implantació d’autocontrols basats en la metodologia de l’anàlisi de perills i punts de control crític (APPCC),  que els productes que elaboren, transformen o distribueixen, són segurs.

L’ objectiu és proveir a les empreses d’un Sistema d’Autocontrol de la Seguretat Alimentària adaptat a les seves necessitats reals, així com del seu servei de manteniment, assessorament i formació segons les seves necessitats.

I si ets una petita empresa alimentària, tens l’obligació de complir amb els Prerequisits Simplificats. Jo ho puc fer a mida de la teva empresa, de forma pràctica i el més senzilla possible.

D’aquesta forma us podreu dedicar a la feina que realment us pertoca i deixar de dedicar temps a tasques que no són pròpies de l’activitat de l’empresa i que poden ser feixugues per a qui no hi està avesat!

Serveis

Desenvolupament i implantació del Manual d’Autocontrol en indústries alimentàries.

Aquest sistema de gestió obligatori serveix per assegurar la qualitat sanitària dels aliments i productes alimentaris que s’elaboren, manipulen, envasen, emmagatzemen i/o distribueixen.

Prerequisits

Els prerequisits són una sèrie de condicions de treball que permeten controlar els perills generals que afecten el conjunt del procés. La seva instauració facilita el desenvolupament de l’ APPCC.

 1. Pla de control de l’aigua
 2. Pla de neteja i desinfecció
 3. Pla de control de plagues i altres animals indesitjables
 4. Pla de formació i capacitació del personal en seguretat alimentària
 5. Pla de control de proveïdors
 6. Pla de traçabilitat
 7. Pla de control de temperatures
 8. Pla de manteniment d’instal·lacions i equipaments
 9. Pla de control dels al·lèrgens
 10. Pla de control de subproductes

Prerequisits simplificats (petits comerços)

Si la teva és una empresa alimentària petita o un petit establiment de comerç minorista (restauració i venda al detall), aleshores pot ser que siguin d’aplicació la Simplificació dels Prerequisits. En aquest cas els prerequisits aplicables seran:

 1. Pla de control de l’aigua
 2. Pla de neteja i desinfecció
 3. Pla de control de plagues i altres animals indesitjables
 4. Pla de formació i capacitació del personal en seguretat alimentària
 5. Pla de control de proveïdors i Pla de traçabilitat
 6. Pla de control de temperatures
 7. Pla d’etiquetatge d’al·lèrgens

APPCC

L’anàlisi de perills i punts de control crític (APPCC) és un sistema de gestió de perills que té com a objectiu assegurar aliments innocus mitjançant l’anàlisi i el control dels possibles perills que poden aparèixer en totes i cadascuna de les fases de producció i comercialització.

Manteniment del sistema

A més de proveir a l’empresa d’un sistema d’autocontrol de la seguretat alimentària, ofereixo un servei de manteniment d’aquest basat en el seguiment dels registres i de les incidències que hagin pogut sorgir i en la realització d’auditories internes periòdiques per tal d’avaluar el grau d’implantació dels sistema d’autocontrol. Tot de forma clara i interactiva.

Assessorament

Assessorament en cas d’inspeccions sanitàries o davant de qualsevol dubte o problema que es pugui presentar.

Fitxes tècniques

Disseny de fitxes tècniques dels seus productes.

Etiquetes

Revisió de les etiquetes dels seus productes conforme a la legislació actual.

COM HO FAIG?

 • Auditoria inicial on es recopilen les dades per poder dissenyar la documentació del Sistema d’Autocontrol.
 • Elaboració de la documentació.
 • Implantació del sistema a l’empresa.
 • Seguiment i manteniment del sistema: amb auditories internes de seguiment del Sistema d’Autocontrol per tal de conèixer el grau d’implantació d’aquest, el seu bon funcionament i el grau de compliment del marc legal. I també amb un seguiment periòdic dels registres i de les incidències que hagin sorgit.

A QUI VA DIRIGIT?

 • Indústria alimentària
 • Carnisseries
 • Restaurants
 • Fleques i pastisseries
 • Plats per emportar
 • Menjadors col·lectius